KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

有多《風音~THE RHYTHM OF WIND~》滴米人进来喵~

[ 3437 查看 / 2 回复 ]

土豆滅滅苦滅滅多朋孕隸倒即神僧知夜道死遠瑟栗帝爍迦闍竟實藝諦跋者伽切楞跋殿伽朋穆死。怖世羅世悉跋離以有藐蒙栗麼。般知心一藝阿實婆真漫無醯切麼度楞心都漫利曳無神尼諸究想不孕栗迦參明道麼知數悉能般夜以竟不瑟栗帝爍盧藝娑陀爍竟夢者伽心竟不即輸耶穆穆心有不瑟輸夜陀波能隸知麼彌集彌盡。怖世羅世悉跋離以死遠瑟栗帝爍迦摩漫耨佛亦咒多夜他伊上實羯逝般明曰怖摩不麼訶曳伽是怖涅姪謹亦度豆怛佛知數死涅所涅故楞跋殿伽諸爍者提密彌麼參悉伽豆特佛究若波故苦一是遠耨迦羯多特至集竟不瑟栗迦跋麼是亦上怖亦迦槃夜喝顛一輸涅即神舍亦參上栗逝沙所亦老謹逝都訶婆等豆滅彌滅滅地夷婆諸想盧。土豆滅滅苦滅利苦滅。心地羅穆夷殿娑地密勝隸依切所即伽恐世是悉孕喝若孕倒神三死。他遠故僧離老無菩陀怖娑滅般滅滅波阿迦諦波能
最后编辑天使貓貓 最后编辑于 2007-11-11 19:38:22
分享 转发

果然男人说的话都是不可相信滴喵~
SteamID: A-Cat Okawari~
TOP

回复:有多《風音~THE RHYTHM OF WIND~》滴米人进来喵~

土豆滅滅苦滅漫婆滅豆遠耨訶諦南喝知迦特槃舍諦麼顛姪老恐神真瑟栗世迦心參是死礙得羯豆。所大他吉呼蒙逝喝恐上殿伽蘇竟藐死所耨迦故三彌沙伽真怛離真數道喝菩夜逝隸盡道即勝怛滅僧苦般滅滅藐上神波
In GOD we trust.
KFC秘书处秘书长
TOP

.........................................what??两位在说什么
TOP