KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

[短篇] 法中道,道中相

[ 5658 查看 / 26 回复 ]

回复 10# 秋风中的斜廊 的帖子

盖因其人只知人情,不通命理。
若非伊甸园中有蛇,人类现在会在哪里呢?
TOP

回复 11# 忘却心音 的帖子

只知命理,不懂人情,顽石耳。
人生是一场负重的狂奔,需要不停地在每一个岔路口做出选择。而每一个选择,都将通往另一条截然不同的命运之路。
TOP

回复 12# 秋风中的斜廊 的帖子

晓真性,通命理,道之一也。

人可得命理乎?授道浅也。
顽石可明其性乎?或可识也。
真性命理可相通乎?无不及也。

晓真性而后通命理,故“只知命理,不懂人情”之于成道可有关联否?
人自诩世间之灵,世间大顽大凶亦为人。
何谓之顽,何谓之灵?
最后编辑忘却心音 最后编辑于 2012-10-03 14:01:17
若非伊甸园中有蛇,人类现在会在哪里呢?
TOP

心如铁石也是顽,冥顽不灵也是顽。
汝之顽,拘于天地;吾之顽;拘于人性,如是而已。
嗟乎!吾道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!
吾之灵者,孝父母,于人友,故大道可成,彼其心足矣;汝之灵者,侣鱼虾,友麋鹿,窃以为然。
人生是一场负重的狂奔,需要不停地在每一个岔路口做出选择。而每一个选择,都将通往另一条截然不同的命运之路。
TOP

回复 14# 秋风中的斜廊 的帖子

汝可观《逻辑学概论》而后参辩,以免贻笑大方,陷于囹圄之间……

汝之辩,与己之思前后相衔,而与他人、与文章,皆毫无关联是也,只在一己之念间徘徊。
逝已叙,“晓真性而后通命理”,人之真性乃真情源流,何来心如铁石之说?且明其意而方思辨。
若非伊甸园中有蛇,人类现在会在哪里呢?
TOP

其实用普通话说话是不是能方便点……
TOP

回复 16# Decorated~38324 的帖子

哦,好吐槽……字数补丁补丁补丁……
若非伊甸园中有蛇,人类现在会在哪里呢?
TOP

= = 我建议你们还是用密码加古文的方式。。这样会更有看头。。。。。
重点是让看的人更蛋疼。。
最后编辑蓝月狼 最后编辑于 2012-10-04 00:00:06
KFC第三届版杀 戏服 日向秀树
TOP

回复 18# 蓝月狼 的帖子

密码加古文是种什么语种……莫非是密码甲骨文?
若非伊甸园中有蛇,人类现在会在哪里呢?
TOP

回复 19# 忘却心音 的帖子

好吧,我懒得吐槽了。不过我共发五帖,第一帖是对你文章的疑惑,而你却提出仙妖。第二贴我对仙妖提出见解,而你说他们只是知天命。第三贴我对他们的情感产生见解,而你说“其人只知人情,不通命理。 ”我想大家都知道什么意思。第四贴好吧我们在反驳,倒是你在最后提出“何谓之顽,何谓之灵?”与成道。第五贴我有些和好的意思了,不过作者何故说我无逻辑,我句句按作者意思来,何故说我“汝可观《逻辑学概论》而后参辩,以免贻笑大方,陷于囹圄之间……"其实在第一帖时,你就错了,我第一帖是对你文章的疑惑,而你却提出仙妖。嘛,我说心如铁石是世间大顽大凶人。
人生是一场负重的狂奔,需要不停地在每一个岔路口做出选择。而每一个选择,都将通往另一条截然不同的命运之路。
TOP