KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

折原浩平你个渣男!

[ 18457 查看 / 21 回复 ]

回复 4# Koori 的帖子

茜身上有一些成分确实后来被装进了AYU里,尤其是稠鱼烧+四季独白
显卡这东西果然是连接2次元和3次元的纽带啊……
TOP

他有伊藤诚渣吗????????????????????????????????????
3

评分次数

    TOP