KeyFC欢迎致辞,点击播放
资源、介绍、历史、Q群等新人必读
KeyFC 社区总索引
如果你找到这个笔记本,请把它邮寄给我们的回忆
KeyFC 漂流瓶传递活动 Since 2011
 

跪求Rewrite共通线中文攻略!- -

[ 6168 查看 / 1 回复 ]

  网上都是全日文的,不行你试试...话说Rewrite的汉化补丁既然出来了总有对应的汉化攻略吧!
                         
求汉化攻略!!!
2

评分次数

    分享 转发
    TOP